Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

 

مشتری گرامی جهت پیگیری محموله خود میتوانید با استفاده از راهنمای ارائه شده و با مراجعه به لینک پیگیری محموله ، محموله خود را پیگیری نمائید .

راهنمای استفاده از سیستم ره گیری محموله :

1- پس از کلیک بر روی لینک بالا به صفحه مربوطه که در شکل 1 نمایش داده شده است مراجعه خواهید نمود.

شکل 1

2- در پائین صفحه فوق در بخش ردیابی محموله که در شکل شماره 2 مشاهده می نمائید ،میتوانید شماره محموله خودتان را که از ما دریافت می نمائید را وارد نموده و همانند شکل شماره 3 ردیابی محموله خودتان را مشاهده نمائید .

شکل 2

3- شماره ردیابی محموله خود را که از شرکت دریافت کرده اید را در بخش مربوطه وارد نموده و دکمه ردیابی موقعیت محموله را کلیک کنید .همانند تصویر 3 شما آخرین موقعیت محموله خود را میتوانید مشاهده کنید .

شکل 3